Lisää liiketoimintasi slogan tuplaklikkaamalla.

 

Lisää liiketoimintasi kilpailuedut tähän ja kerro mikä tekee yrityksestäsi ainutlaatuisen ja parhaan. Kuvaa tekstissä, miksi asiakkaidesi kannattaa valita juuri sinun tuotteesi tai palvelusi ja mitä etuja he saavat ostamalla tuotteita. Kirjoita omin sanoin, muotoile ja paina Valmis.

TEEMAT

Omat poliittiset teemani muodostuvat usein vaalikausien mukaan. Edelliset vaalit olivat eduskuntavaalit, joiden aikana pääteemani olivat kasvatus- ja koulutus, hyvinvointi, sekä osallisuus. Alta voit tutustua tarkemmin teemoihini, ja eduskuntavaalien aikana tehtyihin vaalivideoihin. Seuraavan kerran teemoja ja aihealueita tarkastellaan kuntavaalien 2021 aikana. 

Kasvatus ja koulutus

Työskentelen varhaiskasvatuksessa ja opiskelen opettajaksi. Näissä tehtävissä koulutus- ja kasvatusala on tullut hyvin tutuksi. Yhteiskunnan suunta ja tila heijastuvat lapsiin vahvasti. On tärkeää panostaa laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen, päiväkodista korkeakouluihin saakka. Vain siten voimme turvata yhteiskuntamme ja maamme hyvän tulevaisuuden.

Ryhmäkoot, opettajaresurssit, avustajien määrä, tuen saatavuus ja terveet tilat ovat vain yksittäisiä esimerkkejä kysymyksistä ja ongelmista, jotka kentällä ovat osa jokapäiväistä arkea. Henkilöstön näkökulmia on kuultava, ja palveluita kehitettävä niin, että pystymme vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa on erityisen tärkeää huolehtia resursseista ja siten koulutuksen tason ylläpitämisestä. Lähiopetusta on lisättävä, opintotuen taso saatava riittäviksi, ja opiskelijoiden jaksamiselle saatava lisää tukea.

Hyvinvointi

Katson hyvinvoinnin koostuvan kolmesta eri osa-alueesta: Ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Nämä kaikki kolme osa-aluetta ovat vahvasti toisistaan riippuvaisia, ja niiden käsittely tulee aina tehdä yhdessä.
 

Ihmiset eri ikäryhmistä joutuvat kamppailemaan perustoimeentulonsa kanssa. On syytä palata tutkimaan tavoitetilaa, johon pyritään: Elinvoimainen kansa, jolla on mahdollisuus tulla toimeen, kuluttaa ja voida hyvin. Liian usein esimerkiksi uudistusten yhteydessä keskitytään erilaisten tulipalojen sammutteluun ja samalla unohdetaan perustehtävät, joita palvelut on tehty täyttämään. Terveyspalvelujen tila on monin paikoin huolestuttava. Palvelut on oltava helposti saavutettavissa ja niihin on päästävä inhimillisessä ajassa. Vaikka uudistaminen ja kehitys on tärkeää, ei ihmistä saa unohtaa missään vaiheessa prosessia.
 

Ympäristö on osa ihmisten ja talouden hyvinvointia. Maalta lähtöisin olevana ja aktiivisena partiolaisena olen pienestä pitäen oppinut ympäristön suuren merkityksen ihmiselle. Suomalaiset ovat vahvasti juurtuneita ympäristöön, jopa kaupungeissa. Siksi on tehtävä kestävästä ympäristöpolitiikasta osa jokaista päätöstä, jolloin ympäristön hyvinvoinnin ylläpito automatisoituu ja muuttuu osaksi arkiajattelua myös päätöksenteossa. Suomen kannattaa hyödyntää ympäristöä osana elinvoimaa kestävästi perinteisin menetelmin, mutta myös avoimesti uusin innovaatioin.
 

Talouden suunnittelu on melko joustamatonta ja usein käänteistä: Annetaan satunnainen rahasumma ja käsketään järjestää parasta palvelua, jota sillä saa. Tämä malli johtaa helposti paniikinomaiseen säästämiseen, jossa riivitään irti kaikki säästettävissä oleva vaikutuksia arvioimatta. Talouden suunnittelun on kuljettava käsi kädessä ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristöarvojen edistämisen kanssa. Entä jos taloudesta ja toiminnasta päättävät ihmiset istuisivat samaan pöytään, ja tekisivät suunnittelutyössä enemmän yhteistyötä?

 

Osallisuus

Saadessani toimia aktiivisessa roolissa kuntapolitiikassa, olen huomannut, kuinka suuri merkitys kuntalaisten asiantuntijuudella on laadukkaiden päätösten valmistelussa ja tekemisessä. Paras tietotaito esimerkiksi palveluihin liittyen löytyy työntekijöiltä ja palveluiden käyttäjiltä. Liian usein nämä ihmisryhmät ohitetaan pakollisen kuulemisen jälkeen täysin. On hienoa, että käytössämme on asiantuntijoita, konsultteja ja kokeneiden päättäjien mielipiteitä, mutta uskon silti, että paras osaaminen löytyy kentältä.
 

Jokaisen suomalaisen tulee tuntea voivansa vaikuttaa omiin ja yhteiskunnan asioihin riippumatta aiemmasta poliittisesta taustastaan. Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen, kansalaiskyselyt, aktiivinen tiedottaminen, työpajat ja keskustelutilaisuudet auttaisivat nostamaan ihmisten uskoa demokratiaan. On kehitettävä nykyaikaisia tapoja vaikuttaa: Erilaiset sähköiset palvelut ja ihmisten luokse meneminen auttavat kansalaisia osallistumaan suunnitteluun ja päätöksentekoon aiempaa paremmin.